FÖRSÄKRINGSBOLAGENS RIKTLINJER GÄLLANDE
PROVISIONER OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM

Avgiftsnivåer och strukturer varierar något mellan de olika försäkringsgivarna samt från tid till annan. Ett annat vanligt förekommande betalningssätt är ren arvodering.
De olika försäkringsbolagens provisionsbestämmelser finner du nedan.

FÖRSÄKRINGSBOLAG:

Danica
Euro Accident
Förenade Liv
Folksam
Länsförsäkringar
Movestic
NPG
SEB
Skandia
SPP

För ersättningsregler för följande bolag kontakta din rådgivare:

Avanza, Brummer & Partner Life, Dkv, If, KPA, Nordea Life, Nordnet, Seb Life, Royal Skandia, Zurich Life.