REKLAMATION

Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen gäller följande förfarande och handläggningstid.

Vid klagomål ska kunden i första hand vända sig till klagomålsansvarig hos försäkringsförmedlaren på telefon, kontakt via e-post eller per brev. Handläggningstiden är normalt en till två veckor. Du som är konsument kan även få hjälp hos Konsumenternas Försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

 Om tvist uppstår, ska denna prövas av:

– Allmänna reklamationsnämnden
– Allmän domstol