LAGSTIFTNING

TILLSYNSMYNDIGHETER

FINANSINSPEKTIONEN

CATA Försäkringsservice står under Finansinspektionens tillsyn liksom alla våra leverantörer av finansiella tjänster. För mer information, klicka på länken www.fi.se

BOLAGSVERKET

Adress: Bolagsverket, 851 81 SUNDSVALL
Mail: bolagsverket@bolagsverket.se | Telefon: 060-18 40 00
Hemsida: www.bolagsverket.se | Fax: 060-12 98 40

 

VÅR BRANSCHFÖRENING

Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag. För mer information, klicka på länken www.sfm.se

COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla webbsidor som använder cookies informera besökarna om detta.
Vi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta besökarens aktiviteter på webbplatsen. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistik.

För mer information om cookies, läs vidare på www.minacookies.se