OM OSS

CATA Försäkringsservice

Capitalistailor KB bytte i juli 2018 namn till CATA Försäkringsservice.

Företaget tillhandahåller tjänster inom liv och pension och därtill hörande rådgivning samt Risk Management tjänster för företag avseende egendoms- och ansvarsförsäkringar.

Bolaget har ett huvudfokus mot ägarledda och mindre och medelstora företags pensionshantering innefattande analys, rådgivning till företag och personal, administrativ hantering, upphandling, pensionsportaler, placeringsrådgivning och analys m.m.

CATA Försäkringsservice ligger i framkant av branschutvecklingen och har tagit fram ett flertal analysverktyg som stöd för arbetet inom upphandling, finansiell kostnadsanalys, utvärdering av placeringsportföljer visavi förväntad riskjusterad avkastning, försäkrings- och pensionsportaler på intranät, outsourcad administrativ hantering och kontroll m.m.

Vi har vårt kontor i Stockholm.