VÄLKOMMEN TILL CATA

FÖRSÄKRINGSSERVICE

Tjänstepension

Genom olika informationsverktyg kan vi dels ge de anställda en möjlighet att på ett enkelt sätt se vilka pensions- och försäkringsförmåner man erhåller genom sin anställning och dels hjälpa företaget att förtydliga omfattningen på de förmåner man faktiskt betalar för de anställda.
Kontakta oss för mer information!

Gruppförsäkring

Gruppförsäkring är en paketlösning och innehåller normalt: – Livförsäkring – Sjukförsäkring – Trygghetskapitalförsäkring – Olycksfallsförsäkring – Barnförsäkring – Sjukvårdsförsäkring
Kontakta oss för mer information!

VI ARBETAR KONTINUERLIGT PÅ ATT LIGGA I FRONTLINJEN

för samtliga pensionsrelaterade tjänster såsom strukturerad upphandling av pensionsplaner, administrativt stöd, elektronisk filhantering, analysstöd i placeringsrådgivning, finansiella kostnadsberäkningar och webbaserade rådgivnings- och informationsverktyg.

VILKA ÄR VI?

CATA Försäkringsservice

Capitalistailor KB bytte i juli 2018 namn till CATA Försäkringsservice.

Vi har vårt kontor i Stockholm.

FÖRETAG PENSION CONSULTING

  • Vi har lång erfarenhet av och en utvecklad systematik för att optimera upphandlingen av pensionsplaner. Vår upphandlingsstruktur och analysverktyg möjliggör en optimerad pensionsupphandling.
  • Vi utvecklar merparten av våra analysverktyg själva. Detta ger oss en unik möjlighet att erbjuda våra kunder en analysdriven rådgivning som är speciellt utvecklad för pensionsområdet.
  • För kunder med itp1 och itp2 avtal har vi egenutvecklade analys och informationsverktyg som ger anställda ett väsentligt stöd avseende kunskap, förståelse och valmöjligheter.
  • Genom egenutvecklade analysverktyg kan vi analysera den finansiella konsekvensen av olika kostnadsstrukturer- båda aggregerat och individuellt. Detta är en förutsättning för att kunna göra ett korrekt val.