Lars-Gunnar Jilnö
Pension & Risk Consultant
Stockholm
08-566 101 35
0706 902 300

Lars-Gunnar har jobbat i branschen sedan 1988. Han har under åren arbetat på Försäkringspoolen, Bain Clarkson, Certes Försäkringsmäklarna AB i Täby samt som partner i EDP Assurance AB.

Lars-Gunnar började 2005 på bolaget. Lars-Gunnar arbetar främst med kvalificerade kunder, företrädesvis små respektive medelstora företag, med tjänstepensionslösningar och andra företagsrelaterade försäkringslösningar.