FÖRETAG RISK CONSULTING – ERSÄTTNINGSSYSTEM

Provision och integritet

Provision och arvoden utgör en del av den kostnad våra kunder betalar till försäkringsbolaget samt till oss och utgör således en del av den totala riskkostnaden. Det är med andra ord inte en betalning från försäkringsbolaget. Vi får betalt av våra kunder och uppträder som kundens representant i varje sammanhang.