VÄLKOMMEN TILL CATA

FÖRSÄKRINGSSERVICE

Tjänstepension

Genom olika informationsverktyg kan vi dels ge de anställda en möjlighet att på ett enkelt sätt se vilka pensions- och försäkringsförmåner man erhåller genom sin anställning och dels hjälpa företaget att förtydliga omfattningen på de förmåner man faktiskt betalar för de anställda.
Kontakta oss för mer information!

Sakförsäkring

Vårt fokus bygger på att vi alltid försöker hjälpa våra kunder att identifiera de olika riskslagen samt utvärdera vilka risker som företaget bör köpa ett skydd mot eller vilka risker företaget kan hantera med egen kapacitet.
Kontakta oss för mer information!

Gruppförsäkring

Gruppförsäkring är en paketlösning och innehåller normalt: – Livförsäkring – Sjukförsäkring – Trygghetskapitalförsäkring – Olycksfallsförsäkring – Barnförsäkring – Sjukvårdsförsäkring
Kontakta oss för mer information!

VI ARBETAR KONTINUERLIGT PÅ ATT LIGGA I FRONTLINJEN

för samtliga pensionsrelaterade tjänster såsom strukturerad upphandling av pensionsplaner, administrativt stöd, elektronisk filhantering, analysstöd i placeringsrådgivning, finansiella kostnadsberäkningar och webbaserade rådgivnings- och informationsverktyg.

VILKA ÄR VI?

CATA Försäkringsservice

Capitalistailor KB bytte i juli 2018 namn till CATA Försäkringsservice.

Vi har kontor i Stockholm och Västerås.

  • Tjänstepension
  • Sakförsäkring
  • Gruppförsäkring

FÖRETAG PENSION CONSULTING

  • Vi har lång erfarenhet av och en utvecklad systematik för att optimera upphandlingen av pensionsplaner. Vår upphandlingsstruktur och analysverktyg möjliggör en optimerad pensionsupphandling.
  • Vi utvecklar merparten av våra analysverktyg själva. Detta ger oss en unik möjlighet att erbjuda våra kunder en analysdriven rådgivning som är speciellt utvecklad för pensionsområdet.
  • För kunder med itp1 och itp2 avtal har vi egenutvecklade analys och informationsverktyg som ger anställda ett väsentligt stöd avseende kunskap, förståelse och valmöjligheter.
  • Genom egenutvecklade analysverktyg kan vi analysera den finansiella konsekvensen av olika kostnadsstrukturer- båda aggregerat och individuellt. Detta är en förutsättning för att kunna göra ett korrekt val.

FÖRETAG RISK CONSULTING

I dagens mer komplicerade värld blir ert företag exponerat mot allt fler risker – både direkta och indirekta sådana. Vårt fokus bygger på att vi alltid försöker hjälpa våra kunder att identifiera de olika riskslagen samt utvärdera vilka risker som företaget bör köpa ett skydd mot eller vilka risker företaget kan hantera med egen kapacitet. Vi lägger därför också en hel del arbete på att hjälpa företagen med sitt interna riskarbete.

Några av våra försäkringsområden:

Verksamheten – Tjänstereseförsäkring – Ansvarsförsäkring – Utlandsanställda – Fordonsförsäkring Transportförsäkring – Kreditförsäkring – Vd-Styrelseförsäkring

Ett uppdrag ska aldrig tas för givet eftersom vi vet att ett förtroende är något som vi måste förtjäna. Vårt starka engagemang, vår kunskap och tillgänglighet ska bidra till att våra kunders verksamhet ska fungera så störningsfritt som möjligt.
Vi utser ett särskilt anpassat kundteam åt varje kund. Storleken på teamet beror på hur stor kunden är och omfattningen av uppdraget. Teamet består av rätt sammansättning av expertis både från oss och vid behov externa konsulter och samarbetspartners.
När det gäller vår relation med försäkringsgivare i Sverige såväl som internationellt är vi mycket noga med att:
– Agera med integritet i våra kontakter med försäkringsgivare
– Förse försäkringsgivare med riskinformation som är korrekt, relevant och underlättar riskbedömningsprocessen
– Skapa förtroende genom att se långsiktigt på förhållandet kund/ försäkringsgivare
-Ha kunskap om försäkringsgivarnas intresse och preferenser
– Kontinuerligt följa upp kvaliteten på försäkringsgivarnas service genom att ge objektiv återkoppling